Pływanie lekiem na całe zło. Czy na pewno ? Porównanie pływania i bieżni wodnej- przykłady.

Pływanie lekiem na całe zło. Czy na pewno ?   Porównanie pływania i bieżni wodnej- przykłady.

Podczas pływania  :
- Wzorzec ruchu jest  inny niż w naturalnym chodzie –  podczas pływania pracują   inne grupy mięśni
- Brak obciążania kończyn( nacisku na podłoże)= brak stymulacji niektórych szlaków nerwowych w tym odpowiedniej stymulacji czucia głębokiego( bardzo ważne przy    niedowładach, porażeniach ) brak możliwości nauki chodu- reedukacji chodu
- Brak działania sił pionowych - przeciwwagi
- Brak kontroli intensywności i szybkości  zabiegu
- Brak regulacji poziomu zanurzenia ciała w wodzie= brak regulacji zakresu ruchu w stawach.
- Wzmacniane są głównie mięśnie odpowiedzialne za zginanie kończyn( niestety, nie w pełnym zakresie) = zmniejszone zakresy wyprostów w stawach
- Pracują głównie  kończyny przednie/ piersiowe-  podczas chodu ruch inicjowany jest z tylnych kończyn, które stanowią głowną siłę napędową.
- Ograniczone prostowanie stawów  kończyn piersiowych/ przednich - zwłaszcza łokciowego
- Niektóre zwierzęta używają tylnych kończyn w bardzo ograniczonym zakresie lub w ogóle ( niedowłady, porażenia, po zabiegach chirurgicznych)


- Kończyny tylne (jeśli zwierzę używa 4 kończyn ) ze względu na ich położenie pod ciałem/ brzuchem  wykonują ruchy  prostowania w ograniczonym zakresie. Brak wyprostu w stawie biodrowym- rozciąganie stawu jest  ważne w schorzeniach stawów biodrowych .
  Ograniczone wyprosty stawów kolanowych. Różnica ( prostowanie  i zginanie  stawu kolanowego) podczas naturalnego  chodu a podczas  pływania wynosi po  kilkadziesiąt  stopni na niekorzyść pływania.


 - W otwartych akwenach( stawach , jeziorach) brak czynnika termicznego – ciepła=  brak  zalet ciepłolecznictwa = brak możliwości zwiększenia min. rozciągliwości tkanek( ścięgien, mięśni),                                                                                
           


BIEŻNIA WODNA
- regulacja poziomu zanurzenia ciała w wodzie(  do stawu skokowego, kolanowego, biodrowego)  =  możliwość regulacji zakresu ruchów w  poszczególnych stawach,  w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać- większy wyprost biodra czy wieksze zgięcie nadgarstka.

- możliwość regulacji intensywności i szybkości ( regulacja i kontrola parametrów: prędkość, poziom zanurzenia , temperatura )dostosowanie do  indywidualnych potrzeb pacjenta,


- możliwość utrudnienia ćwiczeń poprzez włączanie przeciwprądu
- chód bardzo zbliżony do naturalnego- możliwość reedukacji chodu,  pracują te same grupy mięśni co w  naturalnym chodzie.
-  nacisk kończyn na podłoże-  zwiększona stymulacja niektórych szlaków nerwowych – czucia głębokiego- wspomaganie powrotu ruchów dowolnych
- działanie sił pionowych - przeciwwaga
- dobroczynne działanie czynnika termicznego – ciepła- ( np. zwiększenie rozciągliwości ścięgien, mięśni)
- pełniejsze zgięcia kończyn  w porównaniu do pływania, wyprosty prawie naturalne( podczas  pływania ekstremalnie ograniczone)
- możliwość pływania w bieżni
- możliwość wykonywania ćwiczeń biernych
- możliwość wspomagania  prawidłowej pracy kończyn przez terapeutę  ważne przy niedowładach i porażeniach

WNIOSKI: Indywidualny dobór zabiegu hydroterapeutycznego do stanu zdrowia zwierzęcia, postaci i przebiegu  schorzenia jest bardzo ważny. Nie jest sztuką " wrzucić" psa do głębokiej wody, bo można mu tym na dłuższa metę zaszkodzić. Podstawą właściwie dobranego planu usprawniania( zabiegów) jest zawsze trafna diagnoza  i wiedza zoofizjoterapeuty.Regulamin korzystania z BIEŻNI WODNEJ

PIESOCINEK rehabilitacja i pielęgnacja zwierząt
Regulamin korzystania z bieżni wodnej:


§ 1. Termin zabiegu w bieżni wodnej  umawiany jest  osobiście lub telefonicznie poprzez rezerwację   dnia i godziny.

§2. Zwierzęta z zaburzeniami trzymania moczu i kału, oraz samice w okresie cieczki / rui obowiązkowo muszą mieć założone majtki basenowe - rozmiar niemowlęcy lub dziecięcy dopasowany do wielkości zwierzęcia.


§3. 1. Z zabiegów w bieżni wodnej nie mogą korzystać zwierzęta cierpiące z powodu : chorób płuc ,  chorób skórnych, posiadające rany lub będące nosicielami pasożytów skórnych (pchły, kleszcze, świerzbowce, nużeńce, chejletiela) gorączki, wymiotów, biegunki , nietrzymania moczu lub kału (bez założonych majtek basenowych), większości chorób serca ( wyjątek stanowią w szczególności: ustabilizowany stan pacjenta,  bardzo krótkie sesje terapeutyczne i obniżona temperatura wody – wyłącznie za zgoda kardiologa prowadzącego)

§3. 2 Nie ponosimy odpowiedzialności za stan zdrowia zwierząt jeżeli posiadacz zwierzęcia zatai powyższe  informacje -§3 pnkt 1. np. fakt, że zwierzę miało biegunkę lub wymiotowało przed zabiegiem. Odpowiedzialność  i obowiązki posiadacza zwierzęcia :
 §4. 1. Obowiązkiem posiadacza zwierzęcia jest dopilnowanie by zwierzę przed zabiegiem w bieżni wodnej nie było karmione . Wskazane jest by nie karmić zwierzęcia na 3-4 godziny przed zabiegiem. Wysiłek fizyczny po posiłku jest przeciwwskazany ze względu na możliwe komplikacje zdrowotne m.in. u  psów z głęboką klatka piersiową.

§4. 2.  Zwierzę powinno być po spacerze podczas, którego załatwi potrzeby fizjologiczne (na  ile stan zdrowia mu na to pozwala) . Powyższy zapis nie dotyczy zwierząt z nietrzymaniem moczu i kału. 

§4. 3. Za zanieczyszczenie wody kałem, moczem  przez psa posiadacz zwierzęcia/ opiekun ponosi  dodatkową opłatę w wysokości 100zł brutto, która wynika z konieczności wymiany wody  i dezynfekcji bieżni, a także odwołania kolejnych  zabiegów w danym dniu.


§4. 4.  Zwierzę powinno być  odrobaczone (nie dawniej niż 6 miesięcy przed zabiegiem),

§4. 5. Zwierzę musi mieć aktualne szczepienia: przeciwko wściekliźnie (nie dawniej niż 12  miesięcy przed zabiegiem) i   przeciwko chorobom zakaźnym (nie dawniej niż 3 lata przed zabiegiem)

§5. 1. Z zabiegu bieżni nie mogą korzystać zwierzęta  bardzo brudne i zaniedbane.

§5. 2. Zwierzęta  bardzo brudne, zaniedbane( piach, błoto , liście, igliwie, mech na kończynach, sierści) są obowiązkowo przed zabiegiem hydroterapii wyczesywane i spłukiwane  z zanieczyszczeń  przed rozpoczęciem zabiegu w bieżni wodnej,  o ile grafik planowanych wszystkich wizyt w danym dniu na to pozwala. W przypadku braku odpowiedniej ilości czasu w grafiku na wyczesanie lub spłukanie z zanieczyszczeń psa personel Piesocinka ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu hydroterapii( bieżnia wodna) w danym dniu.

§5. 3 Za dodatkowe usługi mycia i czesania zwierzęcia przed zabiegiem hydroterapii  wykonane przez  personel  gabinetu jest pobierana dodatkowa opłata. Cena usług dodatkowych jest zależna od stanu zabrudzenia zwierzęcia  / stanu  jakości sierści, uzgadniana  jest indywidualnie stosownie do ww. czynników przed zabiegiem hydroterapii.

§6. Posiadacz zwierzęcia kapiący zwierzę tuż przed zabiegiem w bieżni wodnej proszony jest o jak najdokładniejsze spłukanie szamponów i odżywek z sierści pupila.

§7. 1 Zwierzę  bezpośrednio po zabiegu w bieżni wodnej  nie może być wyprowadzane na dwór ,zwłaszcza zimą. Należy zarezerwować odpowiednia ilość czasu na wysuszenie pupila.

§7. 2. Gabinet rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt Piesocinek nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się posiadacza zwierzęcia do  zaleceń wynikających z §7. 1. , które może skutkować przeziębieniem czy inną choroba pogarszająca stan zdrowia zwierzęcia.

§7. 3. Zwierzę po zabiegu hydroterapii może być suszone  przez posiadacza zwierzęcia nieodpłatnie z użyciem sprzętu   dostępnego w naszym gabinecie lub odpłatnie przez personel gabinetu Piesocinek.


§8. 1. Cena suszenia jest zależna od wielkości zwierzęcia i grubości, gęstości okrywy włosowej i jest ustalana indywidualnie przed zabiegiem w bieżni wodnej po obejrzeniu zwierzęcia.

§8. 2. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany  poinformować personel gabinetu jeżeli chce skorzystać z oferowanej przez nasz gabinet usługi suszenia podczas rezerwacji terminu zabiegu hydroterapii. W przeciwnym wypadku personel ma prawo odmówić wykonania  usługi suszenia§9. 1. Po zabiegu hydroterapii , przed suszeniem suszarką (o ile jest konieczne),należy wytrzeć psa ręcznikami kąpielowymi . Potrzebne są co najmniej 2 sztuki.

§9. 2. Zapewnienie ręczników leży  po stronie posiadacza zwierzęcia .

§9. 3. W przypadku korzystania z  ręczników oferowanych przez gabinet  obowiązują dodatkowe opłaty.


§10. Firma Piesocinek rehabilitacja i pielęgnacja zwierząt Agata Kucharek-Łęgowska nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia po zabiegu w bieżni wodnej, ze względu na zatajenie przez posiadacza zwierzęcia lub brak rozpoznania istnienia choroby utajonej (m.in. schorzenia o przebiegu subklinicznym / latentnym) np.: infekcje wirusowe


§11. 1. Za odwołanie wizyty- zabiegu w bieżni wodnej na minimum 24 godziny przed terminem posiadacz zwierzęcia nie ponosi  opłaty.

§11. 2. Za odwołanie wizyty poniżej 24 godzin posiadacz zwierzęcia ponosi dodatkową opłatę w wysokości 30 złotych brutto- tj. koszt podgrzania wody w bieżni.

      §12. Psy agresywne maja  zakładany kaganiec.

Regulamin gabinetu Piesocinek

Regulamin gabinetu PIESOCINEK Rehabilitacja i Pielęgnacja Zwierząt

§ 1.  Gabinet pod nazwą  PIESOCINEK Rehabilitacja i Pielęgnacja Zwierząt  Agata  Kucharek-Łęgowska znajduje się  w Toruniu przy ul.Szczecińskiej 26.
§2.Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.00, w soboty od 9.00- 14.00.
§3.O zmianach godzin otwarcia gabinetu  klient jest powiadamiany  poprzez umieszczenie informacji na drzwiach wejściowych do poczekalni gabinetu lub na stronie internetowej www.piesocinek.pl lub profilu firmowym portalu facebook – PIESOCINEK Rehabilitacja i Pielęgnacja Zwierząt Toruń.
§4.Wizyty w gabinecie są umawiane przez klienta telefonicznie lub osobiście.
§ 5.Wizyty są umawiane na konkretną godzinę i datę.
§6.Przeniesienie terminu wcześniej umówionej wizyty jest możliwe pod warunkiem,że są dostępne wolne terminy, w przeciwnym wypadku termin wizyty  przepada.
§7.Spóźnienie klienta spowoduje proporcjonalne skrócenie czasu trwania wizyty o czas spóźnienia.
§8.W gabinecie rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt wykonywane są zabiegi :
- z zakresu zoofizjoterapii  i zoofizjoprofilaktyki, a w szczególności FIZYKOTERAPEUTYCZNE, KINEZYTERAPEUTYCZNE, HYDROTERAPEUTYCZNE, MASAŻU, technik manualnych, treningu sportowego i kondycyjnego
- z zakresu PIELĘGNACJI  w szczególności strzyżenia, kąpieli, trymowania, rozczesywania, suszenia, obcinania pazurów, czyszczenia uszu .
§9. Zabiegi z zakresu zoofizjoterapii wykonywane są na zlecenie lekarza weterynarii lub na zlecenie zoofizjoterapeuty zaakceptowane w skierowaniu wydanym przez lekarza weterynarii.
§10. Zabiegi pielęgnacyjne są zlecane na podstawie oceny dokonanej przez personel gabinetu PIESOCINEK.
§11. Zabiegi  z zakresu zoofizjoterapii są wykonywane  w gabinecie przez wykwalifikowany personel posiadający kwalifikacje zawodowe zoofizjoterapeutyczne i weterynaryjne lub weterynaryjne.
§12.Zabiegi z zakresu pielęgnacji są wykonywane przez personel z kwalifikacjami groomerskimi ( ukończone kursy groomerskie).
§13.Klientem  w rozumieniu niniejszego regulaminu jest faktyczny posiadacz zwierzęcia ( właściciel lub opiekun).
 §14.Zabiegi  oferowane przez gabinet rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt są wykonywane wyłącznie na zwierzętach.
§15.Personel gabinetu  PIESOCINEK ma prawo odmówić wykonywania zabiegów lub przerwać wykonywanie zabiegów w przypadku obscenicznego lub  wulgarnego zachowania klienta- posiadacza zwierzęcia.
§16.Personel gabinetu PIESOCINEK  ma prawo odmówić wykonywania zabiegów lub przerwać wykonywanie prowadzonych zabiegów w  stosunku do zwierząt agresywnych lub zwierząt stwarzających swoim zachowaniem niebezpieczeństwo wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu lub życiu personelu przeprowadzającego zabieg lub niebezpieczeństwo zniszczenia mienia w gabinecie.
§17.W gabinecie rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt niedopuszczalne jest stosowanie  przez klienta - posiadacza zwierzęcia jakichkolwiek kar w tym cielesnych/fizycznych wywołujących ból lub stres u zwierzęcia mogący skutkować wystąpieniem w przyszłości negatywnych zachowań u zwierząt m.in. agresji wobec ludzi .
§18.Kary cielesne/ fizyczne w rozumieniu niniejszego regulaminu oznaczają  w szczególności: bicie, uderzanie zwierzęcia w jakąkolwiek część ciała zwierzęcia, potrząsanie nim, szarpanie za skórę , mięśnie czy inną tkankę lub część ciała za pomocą ręki, nogi czy innego przedmiotu, który wywołuje fizyczny ból lub stres u zwierzęcia. Dopuszczalne jest stosowanie kantarów, obroży, smyczy, kagańców,szelek i  tzw.ringówek.
§19.Personel gabinetu PIESOCINEK ma prawo odmówić kontynuowania wykonywania zabiegu  w przypadku stosowania przez klienta kar cielesnych/ fizycznych  i psychicznych w stosunku do zwierząt.
§ 20.W gabinecie  stosujemy wyłącznie metody pozytywnej pracy z psem podczas wykonywania zabiegów tzn. zachęcamy psy smakołykami, zabawami . Nie stosujemy  metod polegających na tzw. wzmacnianiu negatywnym.
§21.Klient- posiadacz zwierzęcia  ma prawo i powinien być obecny podczas wykonywania zabiegów zoofizjoterapeutycznych  i zoofizjoprofilaktycznych,  jednakże zakłócanie spokojnej pracy personelowi gabinetu jest niedopuszczalne. W przypadku zakłócania pracy personelowi gabinetu klient zostanie poproszony o opuszczenie sali zabiegowej i udanie się do poczekalni gabinetu.
§ 22.Klient – posiadacz zwierzęcia proszony jest o pozostawienie zwierzęcia samego podczas zabiegów pielęgnacyjnych a w szczególności : strzyżenia ; zwierzęta są wówczas spokojniejsze , dzięki czemu zabieg trwa krócej.
§23.W sali kinezyterapeutycznej obowiązuje klientów obuwie zmienne lub ochraniacze jednorazowe.
§24.W sali hydroterapeutycznej obowiązuje klientów obuwie antypoślizgowe ze względu na możliwą obecność wody na posadzce podczas zabiegów hydroterapeutycznych i  pielęgnacyjnych  powstałą w wyniku jej rozchlapywania przez zwierzę znajdujące się w bieżni wodnej lub wannie .
§25.Gabinet rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt oferuje pomoc w stosunku do zwierząt  wykazujących  zaburzenia zachowań lub niewychowanych z należytą starannością poprzez kontakt ze specjalistami w ww. dziedzinach  tj. trenerami  lub  behawiorystami zwierzęcymi- zoopsychologami.
§26.Gabinet  prowadzi swą działalność odpłatnie.
§27.Cenniki poszczególnych zabiegów oferowanych w gabinecie są dostępne w siedzibie firmy , ul.Szczecińska 26, Toruń
§28.Klienci proszeni są o spokojne, łagodne zachowanie. Zabiegi zoofizjoterapeutyczne , zoofizjoprofilaktyczne , a także pielęgnacyjne  by były efektywne i skuteczne wymagają rozluźnienia zarówno u klienta- posiadacza zwierzęcia , samego zwierzęcia jak i  personelu przeprowadzającego zabieg .Zwierzęta odbierają i wyczuwają ludzkie emocje np.właścicieli/ opiekunów. Stres czy nadmierne napięcie klienta rodzi lęk, niepokój, niepożądane zachowania u zwierzęcia , często też jego agresję .
§29. W przypadku gdy zwierzę nie jest w stanie spokojnie leżeć lub stać lub siedzieć podczas zabiegów zoofizjoterapeutycznych ,zoofizjoprofilaktycznych, pielęgnacyjnych, a zwłaszcza podczas zabiegu magnetoterapii klient- opiekun zwierzęcia ma obowiązek przytrzymywać zwierzę. Opiekun może odmówić przytrzymywania zwierzęcia przy zabiegach fizykoterapeutycznych w przypadku gdyby uboczne oddziaływania urządzeń stosowanych do wykonania tych zabiegów miały szkodliwy wpływ na jego zdrowie.
§30.Dopuszczenie zwierzęcia do zabiegów uwarunkowane jest przedłożeniem ważnego i aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie( 1 rok)i szczepienia przeciwko  chorobom zakaźnym ( 2 lata).
§31.Zwierzęta przed wykonaniem zabiegów  muszą  być odrobaczone, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
§32.Posiadacz zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody majątkowe i osobiste wyrządzone przez zwierzę w związku z nie dołożeniem należytej staranności w  sprawowaniu dozoru/ opieki nad zwierzęciem, a w szczególności: w przypadku zostawienia psa bez opieki  i nadzoru w poczekalni gabinetu albo w ogrodzie przy gabinecie PIESOCINEK
§33.Zasady korzystania z zabiegów hydroterapeutycznych w PIESOCINKU zostały określone odrębnym regulaminem.
§34.Przed przystąpieniem do zabiegów zoofizjoterapeutycznych i zabiegów zoofizjoprofilaktycznych klient  podpisuje pisemną zgodę na wykonanie ww. zabiegów i potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
§ 35.Teren nieruchomości  wraz z wnętrzem budynku w którym mieści się gabinet ze względów bezpieczeństwa może być  monitorowany  stale lub czasowo. Informacja o monitoringu znajduje się na drzwiach wejściowych poczekalni gabinetu.
§36.Zoofizjoterapeuta  ma prawo zlecać przeprowadzenie konsultacji u lekarzy weterynarii specjalistów w szczególności  ortopedów , neurologów celem dalszej diagnostyki  by wdrożyć  właściwie dobraną   terapię w ramach indywidualnego programu usprawniania zwierzęcia .
§37. Firma Piesocinek Rehabilitacja i pielęgnacja zwierząt Agata Kucharek-Łęgowska nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia w związku z wykonanymi w gabinecie zabiegami w przypadkach zatajenia przez posiadacza zwierzęcia lub braku rozpoznania istnienia choroby utajonej (w szczególności schorzenia o przebiegu subklinicznym / latentnym) np.: infekcje wirusowe
§38. Zwierzęta agresywne muszą mieć założony kaganiec.

§39.Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2017 roku.

  • 1
  • 2

Strona korzysta z plików cookie przechowywanych na twoim urządzeniu