Regulamin korzystania z BIEŻNI WODNEJ

PIESOCINEK rehabilitacja i pielęgnacja zwierząt
Regulamin korzystania z bieżni wodnej:


§ 1. Termin zabiegu w bieżni wodnej  umawiany jest  osobiście lub telefonicznie poprzez rezerwację   dnia i godziny.

§2. Zwierzęta z zaburzeniami trzymania moczu i kału, oraz samice w okresie cieczki / rui obowiązkowo muszą mieć założone majtki basenowe - rozmiar niemowlęcy lub dziecięcy dopasowany do wielkości zwierzęcia.


§3. 1. Z zabiegów w bieżni wodnej nie mogą korzystać zwierzęta cierpiące z powodu : chorób płuc ,  chorób skórnych, posiadające rany lub będące nosicielami pasożytów skórnych (pchły, kleszcze, świerzbowce, nużeńce, chejletiela) gorączki, wymiotów, biegunki , nietrzymania moczu lub kału (bez założonych majtek basenowych), większości chorób serca ( wyjątek stanowią w szczególności: ustabilizowany stan pacjenta,  bardzo krótkie sesje terapeutyczne i obniżona temperatura wody – wyłącznie za zgoda kardiologa prowadzącego)

§3. 2 Nie ponosimy odpowiedzialności za stan zdrowia zwierząt jeżeli posiadacz zwierzęcia zatai powyższe  informacje -§3 pnkt 1. np. fakt, że zwierzę miało biegunkę lub wymiotowało przed zabiegiem. Odpowiedzialność  i obowiązki posiadacza zwierzęcia :
 §4. 1. Obowiązkiem posiadacza zwierzęcia jest dopilnowanie by zwierzę przed zabiegiem w bieżni wodnej nie było karmione . Wskazane jest by nie karmić zwierzęcia na 3-4 godziny przed zabiegiem. Wysiłek fizyczny po posiłku jest przeciwwskazany ze względu na możliwe komplikacje zdrowotne m.in. u  psów z głęboką klatka piersiową.

§4. 2.  Zwierzę powinno być po spacerze podczas, którego załatwi potrzeby fizjologiczne (na  ile stan zdrowia mu na to pozwala) . Powyższy zapis nie dotyczy zwierząt z nietrzymaniem moczu i kału. 

§4. 3. Za zanieczyszczenie wody kałem, moczem  przez psa posiadacz zwierzęcia/ opiekun ponosi  dodatkową opłatę w wysokości 100zł brutto, która wynika z konieczności wymiany wody  i dezynfekcji bieżni, a także odwołania kolejnych  zabiegów w danym dniu.


§4. 4.  Zwierzę powinno być  odrobaczone (nie dawniej niż 6 miesięcy przed zabiegiem),

§4. 5. Zwierzę musi mieć aktualne szczepienia: przeciwko wściekliźnie (nie dawniej niż 12  miesięcy przed zabiegiem) i   przeciwko chorobom zakaźnym (nie dawniej niż 3 lata przed zabiegiem)

§5. 1. Z zabiegu bieżni nie mogą korzystać zwierzęta  bardzo brudne i zaniedbane.

§5. 2. Zwierzęta  bardzo brudne, zaniedbane( piach, błoto , liście, igliwie, mech na kończynach, sierści) są obowiązkowo przed zabiegiem hydroterapii wyczesywane i spłukiwane  z zanieczyszczeń  przed rozpoczęciem zabiegu w bieżni wodnej,  o ile grafik planowanych wszystkich wizyt w danym dniu na to pozwala. W przypadku braku odpowiedniej ilości czasu w grafiku na wyczesanie lub spłukanie z zanieczyszczeń psa personel Piesocinka ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu hydroterapii( bieżnia wodna) w danym dniu.

§5. 3 Za dodatkowe usługi mycia i czesania zwierzęcia przed zabiegiem hydroterapii  wykonane przez  personel  gabinetu jest pobierana dodatkowa opłata. Cena usług dodatkowych jest zależna od stanu zabrudzenia zwierzęcia  / stanu  jakości sierści, uzgadniana  jest indywidualnie stosownie do ww. czynników przed zabiegiem hydroterapii.

§6. Posiadacz zwierzęcia kapiący zwierzę tuż przed zabiegiem w bieżni wodnej proszony jest o jak najdokładniejsze spłukanie szamponów i odżywek z sierści pupila.

§7. 1 Zwierzę  bezpośrednio po zabiegu w bieżni wodnej  nie może być wyprowadzane na dwór ,zwłaszcza zimą. Należy zarezerwować odpowiednia ilość czasu na wysuszenie pupila.

§7. 2. Gabinet rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt Piesocinek nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się posiadacza zwierzęcia do  zaleceń wynikających z §7. 1. , które może skutkować przeziębieniem czy inną choroba pogarszająca stan zdrowia zwierzęcia.

§7. 3. Zwierzę po zabiegu hydroterapii może być suszone  przez posiadacza zwierzęcia nieodpłatnie z użyciem sprzętu   dostępnego w naszym gabinecie lub odpłatnie przez personel gabinetu Piesocinek.


§8. 1. Cena suszenia jest zależna od wielkości zwierzęcia i grubości, gęstości okrywy włosowej i jest ustalana indywidualnie przed zabiegiem w bieżni wodnej po obejrzeniu zwierzęcia.

§8. 2. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany  poinformować personel gabinetu jeżeli chce skorzystać z oferowanej przez nasz gabinet usługi suszenia podczas rezerwacji terminu zabiegu hydroterapii. W przeciwnym wypadku personel ma prawo odmówić wykonania  usługi suszenia§9. 1. Po zabiegu hydroterapii , przed suszeniem suszarką (o ile jest konieczne),należy wytrzeć psa ręcznikami kąpielowymi . Potrzebne są co najmniej 2 sztuki.

§9. 2. Zapewnienie ręczników leży  po stronie posiadacza zwierzęcia .

§9. 3. W przypadku korzystania z  ręczników oferowanych przez gabinet  obowiązują dodatkowe opłaty.


§10. Firma Piesocinek rehabilitacja i pielęgnacja zwierząt Agata Kucharek-Łęgowska nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia po zabiegu w bieżni wodnej, ze względu na zatajenie przez posiadacza zwierzęcia lub brak rozpoznania istnienia choroby utajonej (m.in. schorzenia o przebiegu subklinicznym / latentnym) np.: infekcje wirusowe


§11. 1. Za odwołanie wizyty- zabiegu w bieżni wodnej na minimum 24 godziny przed terminem posiadacz zwierzęcia nie ponosi  opłaty.

§11. 2. Za odwołanie wizyty poniżej 24 godzin posiadacz zwierzęcia ponosi dodatkową opłatę w wysokości 30 złotych brutto- tj. koszt podgrzania wody w bieżni.

      §12. Psy agresywne maja  zakładany kaganiec.

Strona korzysta z plików cookie przechowywanych na twoim urządzeniu